Onsdag 6. mars var det årsmøte i Vindbjart FK. Her er en kort oppsummering.

Styret i Vindbjart FK har etter årsmøtet følgende sammensetning

thomas schieThomas Schie. Styreleder. Thomas går inn som ny styreleder etter å ha vært styremedlem siste perioden.

Svein Erik Slåen. Nestleder (gjenvalg)

Vidar Ulstein. Styremedlem (ikke på valg)

Harald H. Hansen. Styremedlem (gjenvalg)

Øyvind Svendsen. Styremedlem (gjenvalg)

leifSverre Olav Lian. Styremedlem (ikke på valg)

Erling Ryger. Styremedlem (Ny)

Paul Ivar Landa. Styremedlem (Ny)

Leif Sørensen. Styremedlem (Ny)

 

 

Ellers er det gledelig å registrere at Vindbjart FK nok en gang har økt sin omsetning, og samtidig klart å gå i pluss. I 2012 hadde klubben en total omsetning på drøyt 5.6 millioner, og årsresultatet viste rundt 100.000 i overskudd.

Fremtiden ser også lys ut for klubben, både økonomisk og sportslig. Budsjettet for 2013 er på ca 5,9 mill. En økning som først og fremst skyldes styrking av junioravdelingen, bl.a. i form av økt trenerkompetanse, kvalitetssikring av arbeidet ute på feltet, et forbedret og mer differensiert treningstilbud, ny innendørshall på Hunsfos etc. etc. etc.

Ellers så må det nevnes at mangeårige styreleder Nils Sverre Ingebretsen har valgt å ta en pause fra styreverv i klubben. Vindbjart FK takker Nils Sverre for en fantastisk jobb for klubben. Velfortjente blomster ble overrakt på årsmøtet!

Sandra og Nils