Torsdag i forrige uke ble VFK og SFK enige om å fortsette det gode samarbeidet som er påbegynt. Innholdet i avtalen mellom de klubbene er selvsagt konfidensielt, men det ligger i sakens natur at det handler om både utveksling av spillere og om klubbutvikling.

Søgne og VFK ved forhandlingsbordet. Fra venstre Gunnar Engebu og Reidar Ruden fra SFK. Til høyre VFK's representanter, Øyvind Svendsen og Thomas Schie.

Søgne og VFK ved forhandlingsbordet. Fra venstre Gunnar Engebu og Reidar Ruden fra SFK. Til høyre VFK’s representanter, Øyvind Svendsen og Thomas Schie.

Når det inngås en samarbeidsavtale mellom to klubber, skal det selvsagt være positivt for begge parter. Selv om klubbene har ulikt ståsted og ulike målsettinger, ble avtalen en vinn-vinn situasjon.

Vi i VFK ser frem til å fortsette samarbeidet med våre fotballvenner fra Søgne.